Закони

16 ЗАКОН за изменение и допълнение на Кодекса на труда
17 Новият Закон за обществените поръчки
18 Промени в Закона за промишления дизайн
19 Закон за събранията, митингите и манифестациите
20 Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
21 Закон за достъп до пространствени данни
22 Закон за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г.
23 Закон за дейностите по предоставяне на услуги
24 Закон за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции
25 Закон за публичното радиоразпръскване
26 Закон за преброяване на земеделските стопанства в Република България
27 Закон за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2010 г
28 Закон за национална система за спешни повиквания с единен европейски номер 112
29 Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения
30 Закон за преобразуване на строителните войски
 
Страница 2 от 21

Реклама