Последно променен на Неделя, 17 Октомври 2010 16:31

Министерският съвет прие проект за промени в Закона за електронния документ и електронния подпис, които бяха внесени от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Новите текстове имат за цел да хармонизират българската нормативна база с европейската и да бъде избегната наказателна процедура от Европейската комисия.  

Българските е-подписи ще бъдат признавани в Европа, а удостоверенията, издадени в Европейския съюз, ще са валидни у нас, след приравняване на изискванията към сертификатите. Промените отменят „универсалния е-подпис”, който е валиден единствено в България. Премахват се ограничителните изисквания към удостоверението за квалифициран подпис.  

Въвежда се европейският Регламент за акредитацията и надзор на пазара като доброволната акредитация на доставчици на удостоверителни услуги ще се осъществява от Българската служба за акредитация.

Промените в закона улесняват доставчиците на е-подписи, тъй като регистрационният режим за започване на дейност се заменя с уведомителен. Удостоверителите ще могат да присъединят информационните си системи към единната инфраструктура на е-управление и към ключови регистри. Регламентиран е за пръв път режимът за издаване на е-удостоверение за време.

Промените са насочени и към защита на интересите на потребителите. Те ще доведат до засилена конкуренция, което е предпоставка за подобряване на качеството и намаляване на цените на услугите. Потребителят в електронния оборот получава по-добра защита от недобросъвестно поведение на насрещната страна, тъй като вече няма да бъде необходимо да чака потвърждение за получаване на изявление. Въвежда се по-висок размер на някои глоби за доставчиците като превантивна мярка при евентуални злоупотреби с правата на клиентите. / бюлетин ИНФОБИЗНЕС

 

Реклама