Последно променен на Неделя, 13 Февруари 2011 17:18

На сайта на Министерство на финансите са публикувани предложения за промени в данъчните закони, които да влязат в сила от 01 януари 2011 г.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно [pdf] 04.09.2010 г.

Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно [pdf] - 04.09.2010 г.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност [pdf] - 04.09.2010 г.

Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност [pdf] - 04.09.2010 г.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица [pdf]   - 04.09.2010 г.

Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица [pdf]  - 04.09.2010 г.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове [pdf] - 04.09.2010 г.

Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове [pdf] - 04.09.2010 г.

Подобни статии:
 

Реклама